Go Green go Fair Trade!

En verden fuld af Fair Trade

Velkommen til en verden fuld af Fair Trade varer, oplevelser og informationer. Fair Trade Gruppen drives af U-landsforeningen Svalernes afdeling i Århus.

Fair Trade Gruppen har 45 års erfaring med Fair Trade og er formentlig Danmarks ældste Fair Trade-importør. Vi var da også de første, der anvendte betegnelsen "Fair Trade" i Danmark.

Vi har specialiseret os i varer fra fattige producenter i Bangladesh. Men forhandler også varer fra mange andre lande. Vi importerer udelukkende varer fra anerkendte Fair Trade-producenter.

Vi lægger stor vægt på, at producenterne får en bedre betaling end den, det frie marked normalt vil give dem. Vi forlanger, at produktionen foregår på en sådan måde, at den er sund for både mennesker og miljø samt, at producenternes børn får mindst 9 års skolegang.

Vores producenter er dygtige og opfindsomme mennesker, der med stor omhu omdanner simple naturmaterialer til fine håndlavede ting. Vi tilstræber i særlig grad at forhandle varer med høj brugsværdi. Vi sætter en ære i, at vore udsalgspriser gør det muligt for alle at handle Fair Trade.

På informationssiderne og i varekataloget finder du et væld af oplysninger om producenterne, deres varer og Fair Trade Gruppens måde at drive Fair Trade på. Vi ønsker dig en rigtig god fornøjelse og glæder os til at høre fra dig.

Fair Trade Gruppens mission:

Betale en fair pris, der sikrer fattige producenter en bedre pris, end de normalt vil opnå på det frie marked

Tilbyde faste indkøb og langvarigt samarbejde i ligeværdig dialog med producenterne

Handle med produktionssteder, hvor producenterne har reel medbestemmelse

Overflødiggøre børnearbejde. Dette sker ved at sikre producenterne en indkomst, som familien kan leve af, således at deres børn ikke behøver at bidrage til familiens underhold

Handle med miljø- og ressourcebevidste producenter

Arbejde for åbenhed og gennemskuelighed i hele Fair Trade-kæden

Være fuldt dedikeret til Fair Trade, således at evt. overskud anvendes til at udbygge Fair Trade i Danmark   

Under gentagne besøg hos producenterne gennem 45 år har vi iagttaget en rivende udvikling takket være Fair Trade:

Fair Trade har bibragt marginaliserede producenter et økonomisk og mentalt overskud, der sætter dem i stand til at tænke og agere kreativt og selv igangsætte nye initiativer

Fair Trade har åbnet marginaliserede producenters øjne for, at det både er muligt og nytter at "løfte i flok"

Fair Trade-producenters børn får flere års skolegang og en højere videregående uddannele end andre sammenlignelige børn i lokalsamfundet - og dette gælder i lige høje grad piger som drenge

Fair Trade-producenters boligforhold, sanitære forhold og ejendele er beskedne men fine i forhold til sammenlignelige familier i lokalsamfundet

Fair Trade-producenter er socialt bevidste og har høj status i lokalsamfundet

Fair Trade-producenter sparer op til alderdom og indgår i et socialt sikkerhedsnet   

Fair Trade Gruppen • U-landsforeningen Svalerne © 2012